Oferta

Prowadzę terapię indywidualną, zajęcia psychoedukacyjne oraz konsultacje dla osób dorosłych, rodzin, a także dla osób pracujących zawodowo z dziećmi i młodzieżą.
Tematyka spotkań obejmuje:

1. Udzielanie wsparcia dla kobiet planujących ciążę, będących w ciąży oraz w okresie połogu, a także w dalszym okresie bycia mamą, które przechodzą przez różne etapy i doświadczają szeregu trudnych dla nich emocji

2. Poradnictwo rodzinne:
– trudności wychowawcze w rodzinie dzieci ze spektrum autyzmu i zaburzeniami rozwojowymi oraz dla osób zajmujących się nimi zawodowo
– trudności wychowawcze w rodzinie normotypowej
– psychoedukacja rodziców w temacie dbania o granice u własnego dziecka
– budowanie własnej autonomii w relacji rodzic-dziecko

3. Obszary intrapsychiczne:
– chęć poszerzenia świadomości własnej osoby
– budowanie własnej tożsamości
– regulacja silnych emocji
– niska samoocena oraz niskie poczucie własnej wartości
– samokrytyka

4. Relacje interpersonalne:
– trudności rodzinne, w tym stawianie granic i dbanie o nie
– relacje osób dorosłych z rodzicami
– relacje w grupie
– relacje z bliską osobą
– samotność
– uczucie pustki
– wewnętrzne cierpienie
– kryzysy indywidualne

5. Zaburzenia adaptacyjne związane z traumą lub stresem:
– lęki
– zamartwianie się
– poczucie bezradności
– depresja
– zaburzenia snu
– spadek apetytu, zaburzenia odżywiania
– inne zaburzenia psychosomatyczne
– problemy w codziennym funkcjonowaniu

6. Ogólnie pojęte zdrowie psychiczne w ujęciu holistycznym:
– integracja emocjonalno-fizyczna
– profilaktyka stresu
– relaksacja
– ćwiczenia oddechowe
– profilaktyka bio-psycho-spoleczna
– praca z ciałem, poszerzanie samoświadomości