Polityka Prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Psychologiczny Aneta Borzem, prowadząca jednoosobową działalność nierejestowaną z siedzibą w Nowej Soli (67-100) przy ul. Zielonogórskiej 57. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się poprzez e-mail: gabinet@anetaborzemterapia.pl lub numer telefonu 692412759.

2. Dane będą przetwarzane w celu:
– świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych takich jak: psychoterapia indywidualna, konsultacja psychologiczna, konsultacja wychowawcza oraz konsultacja telefoniczna lub online
– ustalenia dat i godzin spotkań
– wystawienie rachunku uproszczonego o korzystaniu z pomocy psychologicznej.

3. W związku ze świadczonymi usługami, podanymi w punkcie 2, przetwarzane będą takie dane jak:
– dane zwykłe (artykuł 6 RODO ust.1b) tj. imię i nazwisko, numer telefonu, ewentualnie na potrzeby klienta adres zamieszkania
– dane wrażliwe (artykuł 9 RODO ust. 2a) tj. dane o stanie zdrowia, leczeniu farmakologicznym, psychoterapeutycznym, pochodzeniu, rodzinie, pracy, historii życia itp.

4. Przetwarzane dane osobowe są pozyskiwane w wyniku zapisywania się Pani/Pana na wizyty, drogą telefoniczną pod numerem telefonu 692412759, poprzez e-mail gabinet@anetaborzemterapia.pl oraz za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej www.anetaborzemterapia.pl, gdzie dane obejmują imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.

5. W celu prawidłowej realizacji usług Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane (na podstawie umów powierzenia) następującym podmiotom:
– hostingowi – w razie kontaktu e-mailowego
– bankowi w razie opłat w formie przelewów bankowych
– superwizorowi
– w przypadku potrzeby poddania superwizji procesu terapeutycznego – na poczet superwizji nie są ujawniane dane zwykłe, czyli imię i nazwisko, numer telefonu
– organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

6. Jeśli na poczet superwizji konieczne będzie nagrywanie spotkania w wersji audio lub video, będzie Pani/Pan proszona/y o udzielenie oddzielnej zgody. Sesje nagrywane będą na telefonie komórkowym, zabezpieczonym na odcisk palca i kod pin. 

7. Dane będą przechowywane przez okres najdłużej 5 lat od zakończenia wykonania umowy lub do momentu wycofania przez Panią/Pana takiej zgody.

8. Pani/Pana dane osobowe objęte są tajemnicą zawodową psychologa. Wyjątkiem złamania tej zasady jest zwolnienie przez prokuratora, sąd lub w przypadku zagrożenia życia klienta/klientki lub innych osób.

9. Dane przetwarzane ręcznie chronione są w zamykanej na klucz szafie bez możliwości dostępu osób trzecich.

10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z zerwaniem kontraktu.

13. Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania decyzji.